OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
OD KARTEK POCZTOWYCH DO ZNAJOMOŚCI ŚWIATOWYCH

UZASADNIENIE POTRZEB ZMIAN:
Jednym z tematów na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego były pocztówki- ogromna pasja nauczyciela anglisty. Uczniowie, a także nauczyciel przynieśli ulubione kartki, które otrzymali od swoich bliskich z różnych zakątków Polski i świata. Oprócz prezentowania widoków, zostały przypomnienie zasady pisania i adresowania kartek pocztowych w języku ojczystym. Następnie te reguły zostały przełożone na język angielski. Zrodził się pomysł utworzenia konta klasowego na portalu społecznościowym Postcrossing.
Projekt innowacji został napisany na podstawie ogólnoświatowego projektu „Postcrossing”, który polega na wysyłaniu i otrzymywaniu pocztówek z całego świata, pisanych w języku angielskim. Uczniowie mają kontakt z językiem angielskim głównie w klasie na lekcjach. Dzięki wprowadzeniu projektu z pocztówkami, uczniowie poznają „zewnętrzny” językiem obcy. Dodatkowo, istnieje możliwość nawiązania bliższego kontaktu i ewentualnej współpracy z użytkownikami portalu na całym świecie.
Działalność innowacyjna obejmuje klasy I-III przez cały rok szkolny. Każdy uczeń każdej klasy przynosi 1 kartkę do wspólnego zbioru pocztówek do wysyłania. Znaczki pocztowe są finansowane z budżetu szkoły.
Otrzymywane i wysyłane pocztówki są fotografowane, co prowadzi do utworzenia internetowej galerii widokówek na portalu postcrossing. Dodatkowo, na zakończenie każdego semestru powstają projekty plastyczno-techniczne, przedstawiające widokówki z poszczególnych państw.

CELE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:
Nadrzędnym celem projektu „Od kartek pocztowych do znajomości światowych” jest wysyłanie i otrzymywanie pocztówek z całego świata oraz rozwijanie umiejętności pisania i czytania w języku angielskim.

CELE OGÓLNE:

 • rozwijanie zdolności pisania i czytania w języku angielskim,
 • wzrost motywacji i chęci do nauki języka angielskiego,
 • wzbudzanie zainteresowań kolekcjonowaniem kartek pocztowych,
 • podniesienie jakości pracy szkoły.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • poznanie kultury, tradycji innych krajów z całego świata,
 • poznanie ludzi o podobnych zainteresowaniach i upodobaniach,
 • utworzenie galerii widokówek wraz z nazwami państw w języku angielskim w kąciku języka angielskiego,
 • uwrażliwienie uczniów na tradycyjne formy korespondencji.

EFEKTY:
Dzięki realizacji założeń przedstawionych w programie nowatorskim „Od kartek pocztowych do znajomości światowych”, uzyskane efekty będą następujące:

 • zostaną usprawnione umiejętności z zakresu czytania w języku obcym, dzięki temu, że kartki będą napisane w języku angielskim,
 • wzrośnie motywacja do nauki języka angielskiego, poprzez poznanie kultury, tradycji innych krajów z całego świata oraz nawiązanie znajomości z ludźmi o podobnym hobby,
 • zostanie utworzona własna galeria pocztówek, które później będą opisane i wklejone do albumu widokówek.

EWALUACJA:
Działanie polega na tym, że uczniowie losują z systemu portalu internetowego Postcrossing przypadkowego odbiorcę kartki. Jeśli wysłana pocztówka zostanie już dostarczona i zarejestrowana przez użytkownika za pomocą kodu ID, który musi być zapisany na kartce, wówczas należy oczekiwać na otrzymanie pocztówki od zupełnie innej osoby.
Poza widoczną liczbą otrzymanych i wysłanych kartek, na koncie użytkownika tworzy się również galerię widokówek wraz z nazwą państwa, z którego została dostarczona kartka. Tworzy się wirtualny zbiór zdjęć pocztówek, które mogą być obserwowane przez wszystkich użytkowników portalu. Każda osoba z systemu może je oglądać i zaznaczać te kartki, jako ulubione.
Dzięki portalowi, istnieje również możliwość nawiązania bliższego kontaktu z każdym użytkownikiem postcrossing’u, zarówno poprzez prywatne wiadomości, jak i tradycyjne formy korespondencji, czyli pisanie listów, ale na pocztówkach.
Wysyłane i otrzymywane kartki kolekcjonuje się i tworzy projekty, tj. gazetkę z kartek otrzymanych z konkretnego państwa, np. Stanów Zjednoczonych.
Podsumowując, badanie zakładanych zmian będzie przebiegać w ciągu całego roku szkolnego i będzie prowadzone przez nauczyciela anglistę, uczestniczącego w innowacji pedagogicznej. Liczba wysłanych i otrzymanych pocztówek wraz z widokówkami będzie rejestrowana na koncie użytkownika. Osiągnięte wyniki i rezultaty z wdrożonej innowacji  zostaną przedstawione Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu rady na zakończenie I półrocza wraz z wnioskami i rekomendacjami do dalszej pracy oraz na zakończenie roku szkolnego.

Copyright © by http://szkola-tomaszow.ico.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.Zaloguj